top of page

SANG-/

STEMMEPEDAGOGEN

 

Magnhild har jobbet som sangpedagog og vokalinstruktør for ulike aldersgrupper i over 20 år, og gir i dag sangundervisning både i Egersund og Stavanger.

 

Magnhild er utdannet sanger/sanglærer ved Complete Vocal Institute i København.

Complete Vocal Technique er et system for sangundervisning utviklet av den danske stemmeforskeren Cathrine Sadolin. Det er et pedagogisk system der målet er å utvikle en god sangteknikk uansett stilart.

 

Å ha en god sangteknikk betyr at man bruker stemmen på en sunn og effektiv måte, slik at man kan synge så mye man vil uten å bli hes.  Andre fordeler med god sangteknikk er at man kan synge lysere toner, mørkere toner, lengre linjer, sterkere og svakere. 

 

”Å lære å synge” er å jobbe med å forbedre sin egen sangteknikk. Alle kan utvikle stemmen, både med tanke på volum, klang og register (høyde/dybde)  

 

Å ta sangtimer er derfor ikke bare noe for profesjonelle sangere, men for alle som liker å synge, enten de nå synger i kor, i en forsamling, på sengkanten sammen med barn og barnebarn, eller ”bare” i dusjen.  

 

TALE

Teknikken vi bruker når vi synger, er stort sett den samme som når vi snakker. Det å jobbe med grunnleggende sangteknikk vil derfor også være bra for mennesker som bruker stemmen mye, for eksempel lærere, kundebehandlere og foredragsholdere.

 

Sliter man mye med heshet på talestemmen, kan sangtimen lett endres til en ”taletime” der man øver på å bruke de grunnleggende teknikkene når man snakker.

 

PUST

I en travel hverdagen er det fort gjort å glemme å puste skikkelig.  Mange sliter med smerter og andre kroppslige symptomer som følge av nettopp dette.

 

I grunnleggende sangundervisning jobber vi mye om det å bruke pusten riktig fordi pusten på mange måte er ”bensinen” i all stemmeproduksjon - både sang og tale.

 

KOR

Magnhild har lang erfaring både som korist og dirigent.

 

Hun jobber nå mye med stemmebruksseminarer for ulike typer grupper og kor -innenfor ulike stilarter  ( f.eks mannskor, damekor og gospelkor). Seminarene tilpasses korets behov og ønsker, og kan enten kjøres på vanlige øvelser eller som lengre seminarer i helgene.

 

Å gi medlemmene i et kor kunnskap om stemmen og mulighet til å forbedre sin teknikk, er med på å øke sanggleden og mestringsfølelsen - uansett om man regner seg som ”glade amatører” eller ønsker å bli best mulig.

 

Kunnskap om sangteknikk gir også dirigent og sangere et felles vokabular som gjør det mulig å kommunisere musikalske ønsker og mål.

bottom of page